Nákup zemního plynu v období od 21. 10. 2022 do 1. 1. 2025

Česká republika mala

Popis poptávky

Fyzická dodávka zemního plynu v předpokládaném množství 5 800 MWh do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, a to včetně včetně zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb v období od 21. 10. 2022 do 31. 12. 2024.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2022-013163
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Obec Lubenec
IČ zadavatele: 00265217
Datum zveřejnění: 01.08.2022
Země: Česká republika
CPV: 09123000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595