Obnova armatur lokalita U Lesa

Jihočeský 10.02.2023 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je obnova armatur na vodovodních řadech a doplnění proplachovacích hydrantů na několika místech (označeno jako uzly Z22, Z23 a Z24) v oblasti sídliště Máj včetně následné dezinfekce dotčených úseků potrubí. Zemním pracím bude předcházet vytýčení inženýrských sítí. Nedílnou součástí bude dopravně inženýrské opatření. Jedná se o vodovody dimenzí DN 200 a DN 300. Jednotlivá místa (uzly) budou prováděna po odsouhlasení provozovatelem veřejného vodovodu s ohledem na odstávky veřejného vodovodu. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595