Odvoz a likvidace směsného a tříděného odpadu z objektů KŘP hl. m. Prahy pro období 2021-2024

Praha mala

Popis poptávky

Odvoz a likvidace směsného odpadu z objektů KŘP hl. m. Prahy pro období 2021-2024, část A. Pro část „A“ veřejné zakázky - odvoz směsného komunálního odpadu (kód: 20 03 01) v intervalech stanovených přílohou č. 1.. (závazný cenový formulář) a přílohou č. 3 (závazný návrh smlouvy) a jeho uložení na příslušnou skládku; průběžná evidence odpadu a provádění hlášení o produkci odpadu v daném kalendářním roce; zajišťování činností v souladu právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, veškeré služby bude vybraný účastník pro plnění veřejné zakázky provádět na svůj náklad a odpovědnost.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-020459
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
IČ zadavatele: 75151472
Datum zveřejnění: 10.06.2021
Země: Česká republika
CPV: 90918000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595