Oprava místní komunikace v lokalitě Podříčí, Frenštát pod Radhoštěm

Moravskoslezský 01.07.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem jsou stavební práce spočívající v opravě místní komunikace v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm. Konkrétně se jedná o komunikaci III. třídy nacházející se na pozemku p.č. 182/3, jejímž vlastníkem je město Frenštát pod Radhoštěm. Opravovaný úsek je barevně vyznačen na situačním výkrese – viz příloha. Tento úsek komunikace se nachází v prostoru mezi napojením této MK na silnici III. třídy č. 483 na ul. Horní a prostorem křížení MK před objektem firmy Replay. Délka tohoto úseku je 42 m, šířka komunikace se pohybuje v rozmezí 5,7 – 7,9 m. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595