Oprava místních komunikací a přilehlých chodníků v ul. Hanácká a Jaselská

Olomoucký 26.02.2020 velka

Popis poptávky

Předmětem je oprava místních komunikací, jejichž stávající zpevněný povrch je ve výrazně zhoršeném stavu. Provedena bude nová konstrukce vozovky a předlažba stávajících chodníků, řešeno je rovněž účinné odvedení povrchových vod podélným a příčným vyspádováním k uličním vpustím a bezbariérové úpravy. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595