Oprava ulice Pod Branou, Kostelec nad Orlicí

Česká republika 31.01.2022 vetsi

Popis poptávky

Stavba řeší opravu místní komunikace ulice Pod Branou. Důvod opravy je špatný stav místní komunikace. Opravovaný úsek je tvořen asfaltovým povrchem. Odvodnění komunikace je stávající podél obrub do stávající šachty kanalizace, která je opatřena mříží. Začátek opravovaného úseku je v napojení na místní komunikaci ulice I. J. Pešiny a konec úseku je v napojení na již zrekonstruovaný chodník (žulová dlažba mozaika) ulice Pod Branou. Celková délka úseku je 115,40 m. Vozovka sjezdu k rozšířené zpevněné ploše je v šířce 2,90 m s jednostranným sklonem 2,0% je opřena na straně zástavby do betonové obruby 8/25. Obruba je z důvodu odvodnění převýšena o 0,06 m nad vozovku. Na druhé straně u svahu je vozovka opřena do betonové palisády 175/200/800 mm a do stávající opěrné zídky. Rozšířená zpevněná plocha je opřena do podezdívek plotů a rodinných domů a bude vyspádována ke stávající kanalizační šachtě. Navazující chodník je navržen ve stávající šířce 1,50 – 3,40 m se sklonem 1,0% do středu chodníku a je opřen do nové betonové palisády 175/200/800 mm a do stávající opěrné zdi a plotových podezdívek. Přirozenou vodící linii bude tvořit stávající opěrná zeď a nová betonová palisáda. Vjezd do ulice Pod Branou z ulice I. J. Pešiny bude proveden přes chodníkový přejezd, který bude tvořen rampou ve sklonu 4,4 % a chodníkem v šířce 1,5 m ve sklonu 2,0%. Vozovka sjezdu bude provedena ze žulové dlažby drobné 8/11 a koleje budou provedeny z betonu C25/30 XF4 s drásanou povrchovou úpravou pro zvýšení drsnosti, rozšířená zpevněná plocha bude provedena ze žulové dlažby drobné 8/11 a chodníková plocha bude provedena ze žulové dlažby mozaika 4/6. Povrch chodníkového přejezdu bude zhotoven z betonové dlažby (parketa) 10/20 tl.80 mm barvy antracit. Varovný pás bude z bet. Dlažby 10/20 pro nevidomé v tl. 80 mm barvy červené. Zelený pás bude ohumusován v tl. 100 mm a oset travním semenem. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595