Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051- III

Praha mala

Popis poptávky

Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace včetně chodníku v ul. Parašutistů v Praze 6, v rozsahu od ulice Dědinská po ulici Pilotů. Dojde k výměně všech konstrukčních vrstev a bude upravena křižovatka ulic Parašutistů – Dědinská. Vozovka je navržena s krytem z asfaltového betonu, chodníky z litého asfaltu a chodníkové přejezdy z betonové dlažby tl. 80 mm. Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem do nových uličních vpustí. Zároveň se stavbou bude prováděna obnova veřejného osvětlení, kterou bude realizovat MHMP a bude s touto stavbou koordinována.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-032512
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČ zadavatele: 03447286
Datum zveřejnění: 18.09.2019
Země: Česká republika
CPV: 45233100

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595