Pátá úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Ústí nad Labem – II.

Ústecký 02.04.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je zajištění technické pomoci a spolupráce při zpracování páté úplné aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (dále jen ÚAP) podle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595