Petrovice Vodojem, nová vrtaná studna a rekonstrukce stávajícího vodního zdroje

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování vodojemu s úpravnou vody a ATS, s přepojením zásobního řadu, kabelem NN, kanalizace, oplocení a zpevněné plochy. Součástí stavby je vrtaná studna HV2, včetně přívodního řadu a kabelu NN a dále regenerace vrtu HV1, včetně přívodního řadu a kabelu NN. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: SO 01 Vodojem s úpravnou vody a ATS, přepojení zásobního řadu, kabel NN, kanalizace, oplocení a zpevněné plochy. SO 02 Vrtaná studna HV2, včetně přívodního řadu a kabelu NN SO 03 Regenerace vrtu HV1, včetně přívodního řadu a kabelu NN. Předmět zadávacího řízení je podrobně specifikován jednotlivými přílohami zadávací dokumentace, které tvoří jeden celek.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-038897
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Obec Mladošovice
IČ zadavatele: 00245216
Datum zveřejnění: 21.10.2021
Země: Česká republika
CPV: 45000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595