Pořízení fotografií a videí projektů podpořených z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Česká republika 14.01.2021 vetsi

Popis poptávky

Jedná se o zajištění jednoho nebo obou plnění veřejné zakázky, která se uskuteční v průběhu let 2020 a 2021. Jedná se o zajištění služeb pro propagaci projektů PRV směrem k široké veřejnosti. Získané materiály budou použity pro přípravu prezentační brožury úspěšných projektů PRV, sdílení příkladů z praxe ostatním evropským zemím, přípravu informačních materiálů o CSV, a dále jako fotografie a videa na sociální sítě MZE. Konkrétně se jedná o dvě dílčí plnění: 1. Fotografie 100 projektů PRV; 2. 10 krátkých cca 2 minutových videí z projektů PRV na sociální sítě MZE. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595