Poskytování služeb distribuce dokumentace se zvýšeným bezpečnostním zajištěním na rok 2021

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování distribučních služeb, spočívajících v zaručeném, bezpečném a dokumentovaném rozvozu zásilek, které budou tvořeny neporušenými bezpečnostními schránkami s dokumentací listinného charakteru, a to ve vymezeném čase na určená místa, a dále předání těchto zásilek pověřeným osobám. Rozvoz zásilek bude realizován po částech, a to v období od účinnosti smlouvy do 31.8.2021. (bližší informace viz Smlouva). Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je mimo výše uvedeného rovněž vytvoření distribučního schématu, na jehož základě bude po schválení zadavatelem docházet k poskytování distribučních služeb dle předešlé věty.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-046017
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
IČ zadavatele: 72029455
Datum zveřejnění: 28.12.2020
Země: Česká republika
CPV: 60000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595