Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov

Karlovarský 28.11.2018 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je vstupní kontrola BOZP (pro 177 zaměstnanců) a PO z hlediska souladu s právními přepisy, ostatními příslušnými předpisy a požadavky v oblasti BOZP, PO; návrh řešení nedostatků, doporučení opatření pro dosažení shody; revize dokumentace v oblasti BOZP, PO; návrhy na úpravy vnitřních předpisů příkazce, průběžná aktualizace dle aktuální legislativy; zajištění Školení BOZP, PO; zpracování osnov a zajištění vstupních a periodických školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance, zpracování dokumentace školení; provádění každoročních prověrek BOZP z hlediska souladu BOZP se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů, včetně zpracování výstupní dokumentace; provádění kontrol BOZP a PO v objektech uvedených v čl. I odst. 1.; provádění komplexní prověrky ve všech vyjmenovaných objektech 1x za 4 měsíce, nebo častěji podle potřeby a po dohodě s příkazcem; zpracovaní výstupní dokumentace; účast příkazníka při kontrolách prováděných u příkazce státními orgány (např. KHS, OIP, HZS); v součinnosti s příkazcem šetření pracovních úrazů a zpracování příslušné dokumentace pracovního úrazu; odborná pomoc při řešení mimořádných událostí; poskytování konzultací podle aktuální potřeby příkazce. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595