Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - výkon BOZP

Plzeňský 26.08.2022 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je provádění služeb – zajistit pro zadavatele výkon koordinátora BOZP (dále jen „výkon BOZP“) nad prováděním stavby (díla) „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice“ v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby, před realizací, během realizace stavby a po jejím dokončení, tak, aby dílo bylo provedeno ve sjednané kvalitě, ceně, termínech, při respektování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví. Účelem veřejné zakázky je výkon BOZP pro zadavatele na základě příkazní smlouvy, kde příkazcem je zadavatel a příkazníkem je dodavatel plnící výkon BOZP. Cílem zadávacího řízení je uzavření příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595