Protipovodňová ochrana obce Klatovy Luby Projektová dokumentace a související činnosti a Přírodě blízká protipovodňová opatření na Mochtínském potoce Projektová dokumentace a související činnos

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností k níže uvedeným stavbám: Protipovodňová ochrana obce Klatovy Luby Přírodě blízká opatření na Mochtínském potoce Předmět plnění je rozdělen do 7 částí: 1. část PPO Klatovy Luby zajištění průzkumných prací, DSP a IČ pro získání stavebního povolení 2. část PPO Klatovy Luby zajištění DPS 3. část PBPO na Mochtínském potoce aktualizace studie 4. část PBPO na Mochtínském potoce zajištění průzkumných prací, DSJ (DUR + DSP) a IČ pro získání společného povolení 5. část PBPO na Mochtínském potoce zajištění DPS 6. část PPO Klatovy Luby a PBPO na Mochtínském potoce společný výpočet ekonomické efektivity PPO Klatovy Luby a PBPO na Mochtínském potoce 7. část Autorský dozor

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-035691
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
IČ zadavatele: 70889953
Datum zveřejnění: 15.10.2020
Země: Česká republika
CPV: 71322000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595