Provádění hlavních a mimořádných mostních prohlídek

Královéhradecký 20.01.2021 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je provádění hlavních mostních prohlídek (HMP) a mimořádných mostních prohlídek (MMP) na mostech silnic II. a III. třídy a účelových komunikací v Královéhradeckém kraji po dobu 3 let. Hlavní a mimořádné mostní prohlídky se provádějí na základě ustanovení § 8 vyhlášky MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní provádění se řídí ČSN 736221 „Prohlídky mostů pozemních komunikací“, při respektování ustanovení ČSN 736220. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595