Provádění zkoušek sterility a zkoušek na růstové vlastnosti při výrobě léčivých přípravků biologického původu pro Farmakologický ústav LF MU – rámcová dohoda 2020-2023

Jihomoravský 04.02.2020 velka

Popis poptávky

Předmětem je provádění zkoušek na sterilitu a zkoušek na růstové vlastnosti při výrobě léčivých přípravků biologického původu , mikrobiologického měření a monitorování čistého prostoru včetně pracovníků a dalších souvisejících měření a činností stanovených touto rámcovou dohodou, které bude dodavatel provádět v souladu s vyhláškou MZ ČR a MZem. ČR č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, pokynem SÚKL VYR-32, kterými se stanoví správná výrobní praxe, podle pokynu VYR-36 čisté prostory, podle Evropského lékopisu v platném znění a podle vlastních standardních operačních postupů (dále jen „SOP“). Rámcová dohoda je analogicky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) rámcovou dohodou uzavřenou s jedním uchazečem účastníkem a jsou v ní obsaženy a vymezeny všechny podmínky pro plnění veřejných zakázek zadávaných na základě této uzavřené rámcové dohody. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595