Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 174 v úseku Beroun - Rakovník a č. 161 v úseku Rakovník - Rakovník západ

Česká republika mala

Popis poptávky

Účelem veřejné zakázky je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Beroun - Rakovník a v úseku Rakovník - Rakovník západ v předpokládaném termínu od 1.5.2021. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli postupem vymezeným v rámcové dohodě, na základě písemných objednávek zadavatele, zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění NAD po dobu účinnosti rámcové dohody, resp. do vyčerpání plnění ve výši uvedené v rámcové dohodě.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-000209
Zadávací řízení: F05
Zadavatel-název/jméno: České dráhy, a.s.
IČ zadavatele: 70994226
Datum zveřejnění: 07.01.2021
Země: Česká republika
CPV: 60112000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595