Rašeliniště Horní Borková - projekt revitalizace, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013493

Česká republika mala

Popis poptávky

obnova vodního režimu aktivního rašeliniště a tvorba vhodných životních podmínek chráněným druhům, zejména tetřívku obecnému (kácení dřevin, zemní práce, stavba přehrádek, tvorba haťového záhozu, transfery vegetace a doplňkové práce)

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-001110
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: ZO ČSOP ONYX
IČ zadavatele: 75103397
Datum zveřejnění: 12.01.2021
Země: Česká republika
CPV: 45000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595