Rekonstrukce chodníku ve Lhotě podél sil. III/03323

Česká republika 06.12.2021 velka

Popis poptávky

Stavba se nachází v obci Lhota podél silnice III/03323 ve směru na Škudly. Majitelem pozemku je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Úprava chodníku začíná po odbočení ze silnice I/2 a končí u odbočky místní komunikace. Chodník je asfaltový na konci své životnosti s četnými poruchami. Stávající obruby a vodící proužky budou vyměněny za nové. Pás vozovky u obrub v šířce 0,50m se vyfrézuje v tloušťce 100mm. Vozovka bude ohraničena betonovou silniční obrubou 15/25/100 s bílými betonovými vodícími proužky 25/50/10 osazenými do betonového lože z betonu C20/25nXF3. Chodník je navržen jako rekonstrukce při směrovém a výškovém kopírování stávajícího stavu. Konstrukce chodníku bude odstraněna a nahrazena novou. Povrch chodníku bude z betonové dlažby 20/10/6 přírodní. Nová konstrukce vjezdů k nemovitostem se opatří povrchem z betonové dlažby 20/10/8 barvy antracit, varovné pásy z dlažby pro nevidomé barvy červené. Šířka chodníku je 1,75m se spádem 2%. V místě zeleně je dlažba opřena o záhonovou obrubu 8/20/100 osazenou do úrovně dlažby chodníku do betonového lože C20/25nXF3. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595