Rekonstrukce kanalizační stoky All v ul. Horského, Kolín

Středočeský 25.02.2019 velka

Popis poptávky

Předmětem je rekonstrukce kanalizační stoky All včetně připojovacích šachet kanalizačních přípojek a dále bude provedena rekonstrukce uličních vpustí. Jedná se o výměnu potrubí v délce 130 m. Rekonstruovaný úsek bude začínat v Š5 a bude zaústěn do stoky Alla v ulici Okružní. Stoka bude z materiálu PP SN12 DN500. Uliční vpusti a domovní přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Povrch místní komunikace bude v celé šíři opatřen novou živičnou vrstvou. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595