Rekonstrukce komunikace Mendělejevova - 2. etapa -2021/0108

Ústecký 26.10.2021 velka

Popis poptávky

Předmětem je realizace rekonstrukce komunikace v ul. Mendělejevova včetně výstavby VO a dopravního zařízení. Délka upravované komunikace bude 175 m, se šířkou vozovky 7 m a uličního chodníku 1,7 m. Vozovka bude mít kryt z asfaltového betonu, podkladní vrstvy z kameniva, podloží vylepšeno vápnem. Odvodnění komunikace bude přes uliční vpusti do kanalizace. V trase komunikace se obnoví veřejné osvětlení v návaznosti na nově vybudované VO přilehlých objektů. Na komunikaci se provede nové dopravní značení. Stávající parkoviště osobních automobilů na pozemku č.p. 491/1 zůstane zachováno. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595