Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 Prosetín

Pardubický mala

Popis poptávky

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostního objektu a výstavbu mostu nového ve stávající poloze, obnovu komunikace III/3061 v délce 106, 39 m. Most se nachází v intravilánu obce Vrbatův Kostelec, v prostoru křížení komunikace III/3061 s vodním tokem Mrákotínský potok. Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce s železobetonovou příčlí s konstantní tloušťkou a proměnnou šířkou. Součástí předmětu VZ je i odstranění stávajícího mostního provizoria s odvozem MP včetně podpůrných konstrukcí (svodidla, rámy) na cestmistrovství Hlinsko. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky, doprava bude převedena na mostní provizorium.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-011544
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ zadavatele: 00085031
Datum zveřejnění: 08.04.2021
Země: Česká republika
CPV: 45221119

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595