Renovace tepelného čerpadla - DD Lampertice

Královéhradecký 10.08.2022 velka

Popis poptávky

Předmětem je řádné dodání zařízení blíže specifikovaného v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Strojovna s tepleným čerpadlem – napojení na stávající systém ÚT a TV“ (příloha č. 3. výzvy k podání nabídek), jeho montáž, uvedení do provozu a provedení stavebních úprav a dalších činností s tím souvisejících. Součástí předmětu plnění je rovněž kompletní demontáž stávajícího zařízení strojovny a jeho likvidace. Jedná se o kompletní výměnu zařízení strojovny s tepleným čerpadlem v budově Domova důchodců Lampertice. Součástí předmětu plnění je rovněž napojení výstupů nové strojovny na stávající body ústředního topení a teplé užitkové vody. Požadavek na strojní vybavení obsahuje: dodávku a montáž tepelného čerpadla včetně příslušenství, dodávku a montáž zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody včetně topné vložky, kompletní rozvody potrubí a dodávku elektroinstalace nutné k napojení ovládacích prvků; dodávku a montáž ekvitermní regulace včetně nastavení. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595