Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí - 2. etapa

Česká republika 07.02.2022 vetsi

Popis poptávky

V rámci snižování energetické náročnosti je navrženo provedení zateplení objektu kontaktním zateplovacím systém s izolantem z desek minerální vaty. Objekt bude zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS). Svislé obvodové stěny budou zatepleny minerální vatou s λ= 0,036 W/m.K v tl. 140 mm. V ploše stěny při venkovním schodišti na severozápadní fasádě bude vrstva izolantu snížena na tl. 100 mm. Ostění a nadpraží oken bude zatepleno pomocí minerální vaty v min. tl. 30 mm. Parapety oken budou zatepleny pomocí XPS v min. tl. 20 mm. Všechny venkovní okenní parapety budou provedeny v systémovém řešení specifikovaném dodavatelem. Sokl objektu (do v. 280 - 350 mm na úroveň terénu) bude z důvodů požadavku na nenasákavost bude do výšky zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm. Ve styku objektu s nezpevněnými plochami bude zateplení soklu protaženo min. 300 mm pod úroveň terénu. Zateplení pod úrovní terénu bude chráněno nopovou fólií. Ve styku objektu se zpevněnými plochami bude zateplení provedeno pouze na úroveň těchto zpevněných ploch. V rámci zateplení objektu budou odstraněny stávající dřevěná okna. Stávající dřevěná okna jsou velkoformátových rozměrů. Jedná se o velikost okenních otvorů šířky 2,195m až 3,480m výšky 3,2m. Tato okna mají na objektu historický význam. V rámci výměny těchto okenních výplní bude v co nejvyšší míře zachován původní vzhled a dělení. Nová okna jsou navržena jako hliníková. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké rozměry budou otvory děleny nosným rámem v polovině výšky tj. osově 1 550mm a v podélném směru bude děleno nosnými rámy v polovině či třetině (dle šířky otvoru). Horní část okenních otvorů bude fixní zasklení. Spodní část budou tvořit jednokřídlá či dvojkřídlá otevíravá a vertikálně sklopná okna. Jedná se o hliníkový vícekomorový profil včetně nosného systému. Jedná se o izolační dvojsklo- čiré. Součinitel prostupu celého okna je Uw,max=1,2W/m2K. Barva oken bude sjednocena s již vyměněnými rámy výplní okenních otvorů. Součástí dodávky oken bude i vnitřní dýhovaný parapet v barvě rámu okna. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu opatřeného přímo z výroby finální polyuretanovou povrchovou vrstvou v tloušťce 10 μm, která již nepotřebuje další nátěr či jinou údržbu. Barva RAL 7035. Vnější parapet – Šířka plechu bude zvolena vzhledem k uvažované fasádě a finálnímu povrchu - přesné rozměry viz tabulka výrobků. Rozměr plechu bude upřesněn po přeměření parapetu po osazení okenního rámu. Plech bude kotven na příponky rozmístěné ve vzdálenostech 400 – 500mm nebo pomocí vlepení. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595