Souvislá údržba ul. Strakonická

Liberecký 05.10.2020 velka

Popis poptávky

Předmětem je souvislá údržba komunikace Strakonická v úseku mezi ul. Kubelíkova a ul. Bajkalská o celkové délce 261 m. Důvodem souvislé údržby je špatný technický stav povrchu komunikace i přilehlých chodníků. Navrhovaná oprava a spočívá ve výměně obrusné a ložné vrstvy asfaltového povrchu komunikace, výměně a doplnění silničních obrub a opravě odvodnění. Současně s opravou komunikace budou opraveny přilehlé chodníky, u kterých bude stávající povrch z litého asfaltu vyměněn za betonovou dlažbu a počítá se s doplněním hmatových prvků a úprav tak, aby svým provedením odpovídaly vyhlášce 2009/398 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Předmětem zakázky je rovněž oprava veřejného osvětlení v dotčené části ulice Strakonická. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595