Správce stavby

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je: (1) spolupráce při přípravě zadávacích podmínek zadávacího řízení na výběr Zhotovitele, včetně posouzení, vypořádání připomínek a schvalování návrhu DSP pro Dílo a včetně činnosti do vydání SP, (2) výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu a výkon činnosti správce stavby v rozsahu obchodních podmínek SOD, (3) převzetí, evidence, kontrola, posouzení veškeré dokumentace předkládané Zhotovitelem, (4) organizační zajišťování Stavby na straně objednatele, kontrola a koordinace činností Zhotovitele, a to včetně poskytování součinnosti objednateli při zkušebním provozu SVL a v souvislosti se zpětným předáním SVL objednateli dle SOD, (5) finanční dohled nad činností Zhotovitele, (6) spolupráce s autorským dozorem projektanta Stavby, (7) zpracování písemných zpráv. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze 1 ZD.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-000944
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
IČ zadavatele: 25656112
Datum zveřejnění: 11.01.2021
Země: Česká republika
CPV: 71315400

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595