Studie odtokových poměrů v povodí Bakovského potoka - území Slánsko - Velvarsko

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí Bakovského potoka a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), dále ve způsobu využití inundačních oblastí podél vodních toků a v neposlední řadě i tvar a úprava stávajících koryt vodních toků.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-026533
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
IČ zadavatele: 70889953
Datum zveřejnění: 31.07.2020
Země: Česká republika
CPV: 71241000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595