Studie udržitelné dostupnosti Svatošského údolí

Karlovarský 29.04.2024 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je provedení a zajištění veškerých prací nutných ke zhotovení a úplnému dokončení díla „Studie udržitelné dostupnosti Svatošského údolí". Studie udržitelné dostupnosti Svatošského údolí navazuje na činnosti odboru regionálního rozvoje a odboru investic v oblasti řešení revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály – konkrétně na závěry Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály, dle kterých vyplynula potřeba řešení dopravní dostupnosti v rámci širšího navazujícího území. Z hlediska významu předmětu řešení se jedná o záležitost nadmístního významu, z hlediska rozsahu jde o oblast, která se dotýká správních území více obcí, mezi kterými je nutné řešení koordinovat. Prostřednictvím této Studie tak Karlovarský kraj přispěje jednotnému řešení dopravní dostupnosti v území přesahující místní význam, což umožní hospodárně, efektivně a účelně vynakládat veřejné prostředky a rozvíjet region ve prospěch svých obyvatel a návštěvníků v souladu s aktuálními trendy v přístupu k dopravě, přírodnímu i příměstskému prostředí, cestovnímu ruchu a rekreaci. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595