Systémy pro akustickou a modální analýzu/Systems for acoustic and modal analysis

Jihomoravský mala

Popis poptávky

Sada pro měření hluku bude využita pro výzkum a vývoj metod zpracování signálu v oblasti identifikace zdrojů hluku, jejich hodnocení a charakterizaci s aplikacemi pro diagnostiku výrobních strojů a robotických manipulátorů na automatizovaném výrobním pracovišti. Uvažovaná měřicí sestava ve spojení s mobilní platformou umožňuje skenovat kompletní výrobní pracoviště také pro přesné posouzení hluku a stanovení obtížných i nevhodných pracovních podmínek pro lidské operátory v případech, kdy je nutné navrhovat nové a méně hlukově exponované výrobní prostředí, kde je možné interakce mezi automatizovanými výrobními stroji a lidskými operátory stále očekávat a nelze se jim vyhnout. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. The noise analysis measurement set will be used for research and development of signal processing methods in the field of noise sources identification, their assessment and characterization with their applicability for diagnostics of the production machinery and robotic manipulators in the automated production site. This noise measurement set in connection with mobile platform also allows to scan the complete production workplace to perform accurate noise assessment for determination of difficult of even inappropriate working conditions for human operators for design of new and less noise exposed production sites, where there is an interaction of automated machines and human operators still expected and can’t be avoided. The subject of the public contract is defined in detail by technical, business and other contractual terms and conditions included in the procurement documents.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-001788
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
IČ zadavatele: 00216305
Datum zveřejnění: 20.01.2020
Země: Česká republika
CPV: 38540000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595