TDS a BOZP HPC2 k.ú. Arnoltice

Ústecký 29.01.2019 stredni

Popis poptávky

Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě části společných zařízení, a to polní cesty HPC 2 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Arnoltice. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy). Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595