TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE A KOORDINÁTOR BOZP V RÁMCI AKCE – „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP“

Královéhradecký mala

Popis poptávky

Vlastní činnost bude probíhat denně a každý den po dobu probíhajících stavebních prací a to v minimální době pěti hodin. Stavební práce projektu „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP“ budou realizovány podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností JIKA – CZ s r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČ 25917234, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský (dále jen „DPS), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Předmět veřejné zakázky je také specifikován energetickým posudkem ze dne 15. 11. 2018 zpracovaným Janem Landou. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-019736
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Královéhradecký kraj
IČ zadavatele: 70889546
Datum zveřejnění: 14.06.2019
Země: Česká republika
CPV: 71300000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595