Týniště nad Orlicí výstavba muničních skladů, Květná výstavba muničních skladů a Hostašovice výstavba muničních skladů

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro povolení odstranění staveb a demoliční suti, zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu vodního díla, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro předmětné stavby, zpracování dokumentace pro provádění staveb, zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“), zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP“) a zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a to ve vojenských areálech Týniště nad Orlicí, Květná a Hostašovice. Podrobné vymezení předmětu plnění VZ je uvedeno v návrzích Smluv. Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací (dále jen „OUI“) stupně utajení „VYHRAZENÉ“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“).

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-020582
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Ministerstvo obrany - Česká republika
IČ zadavatele: 60162694
Datum zveřejnění: 10.06.2021
Země: Česká republika
CPV: 71000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595