Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2020 – 2021

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody spočívající v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby (dále jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2020 – 2021 soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-044069
Zadávací řízení: F05
Zadavatel-název/jméno: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČ zadavatele: 70994234
Datum zveřejnění: 13.12.2019
Země: Česká republika
CPV: 45234000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595