UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu - interiér

Olomoucký mala

Popis poptávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 1 NP až 7. NP VŠK tř. 17. listopadu, Olomouc. Jedná se o vybavení kuchyněk, studoven, vestibulů, pokojů, půdních vestaveb a informačního systému. Objekt se nachází na adrese: Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci, k.ú. Olomouc - město, VŠ koleje UP v Olomouci, tř.17. listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, zpracovaném Ing. Barborou Trundovou, Dolany 429,783 16, ICO: 04066430, v 03/2020, se soupisem prvků, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její příloha č. 5. Součástí předmětu veřejné zakázky je také: · před vlastní realizací zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace. Výrobní dokumentaci je Dodavatel povinen před vlastní realizací, ev. před zadáním výroby odsouhlasit se Zadavatelem, · zpracování dokumentace skutečného provedení dodávky interiéru ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, · úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění a dále je součástí díla zaměření místa plnění před zahájením výroby, doprava na místo plnění, montáž, vč. veškerého montážního materiálu.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-046415
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Univerzita Palackého v Olomouci
IČ zadavatele: 61989592
Datum zveřejnění: 31.12.2020
Země: Česká republika
CPV: 39100000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595