Vinarský potok, Vinary – oprava zatrubněné části

Česká republika 09.09.2019 velka

Popis poptávky

Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci zatrubněné části Vinarského potoka v intravilánu obce Vinary u Přerova. Oprava bude provedena bezvýkopovou technologií formou zednických prací, vyjma úseku u vtoku, kde bude část nevyhovujícího potrubí v délce 11,5 m kompletně vybouráno a nahrazeno novým. Opraven bude i vtokový a výustní objekt. Následně bude provedena náhradní výsadba. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595