Vodovodní řad v celém areálu školy

Plzeňský 08.04.2022 velka

Popis poptávky

Předmětem je oprava vodovodní přípojky v délce 22,5 m a opravu areálového vodovodu v celkové délce 154,6 m. Stávající vodovodní přípojka a stávající areálové rozvody vody jsou ve velmi špatném technickém stavu, často dochází k haváriím. Podmínkou realizace stavby je její provádění během letních prázdnin tj. červenec a srpen, kdy je areál školy téměř prázdný a nemá tak nároky na zásobování pitnou vodou. Oprava je možná po ucelených etapách, kdy se předpokládá provedení opravy vodovodní přípojky jako součásti větve V1 a dále větev V1 s provizorním propojením větví V2 a V3. Větve V2 a V3 je poté možné realizovat samostatně. Přesné podmínky realizace včetně etapizace a přesného harmonogramu stavby budou řešeny vybraným zhotovitelem stavby s investorem před zahájením stavby. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595