Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny

Jihomoravský 09.04.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je činnost vybraného dodavatele a hmotné zachycení jejích výsledků. Činnost vybraného dodavatele bude směřovat ke stanovení podmínek pro provádění staveb v rámci projektu „Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny" z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně jejich dalších aktualizací. Předmětem je dále zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595