Výměna oken ve školní jídelně

Liberecký 31.07.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je výměna oken v budově domova mládeže Ve stávajícím objektu internátu a školní jídelny je nutné postupně vyměnit nevyhovující výplně otvorů. V této etapě se jedná o výměnu oken v jídelně, šatně a schodišti. Původní okna jednoduše zasklená v ocelových rámech budou vybourána a zlikvidována. Do stávajících ostění budou osazena nová okna a prosklené stěny na vyzděné parapety výšky 900mm. Ostění bude očištěno a upraveno. Parapet bude vyzděn z porobetonu 250mm na očištěnou podlahu. Z vnější strany bude kontaktní zateplení ETICS 100mm zalícované s obvodovým zdivem (mimo schodiště) s omítkou shodnou se stávající fasádou. Z vnitřní strany bude hladká sádrová omítka s výmalbou. Po osazení oken bude provedeno začištění ostění a výmalba celé stěny. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595