Vypracování projektové dokumentace „III/11262 Třeštice, most ev. č. 11262-2“

Vysočina 18.01.2019 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. 11262-2, který převádí silnici III/11262 ve staničení km 3,640 přes Třešťský potok: a) vypracování diagnostického průzkumu mostu; b) návrh variant rekonstrukce mostu; c) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR); d) zajištění pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření; e) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP); f) zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření; g) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh; h) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací; i) výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595