Vypracování projektové dokumentace „III/12818, III/12819, III/01929 Černovice - Moraveč“

Vysočina 15.11.2018 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je vypracování projektové dokumentace na opravu silnice III/12818 a dílčích úseků silnic III/12819 a III/01929 včetně jejich odvodnění, v katastrech obcí Černovice u Tábora, Svatava u Černovic, Lidmaň, Lidmaňka a Moraveč (vše v okrese Pelhřimov): a) geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu opravy vozovky; b) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP+PDPS); c) zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací; d) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh; e) výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595