Vypracování projektové dokumentace „III/34527, III/34416, III/34422 Chotěboř – Bezděkov - Sloupno“

Vysočina 18.01.2019 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je vypracování projektové dokumentace na opravu dílčích úseků tří na sebe navazujících silnic III/34527, III/34416 a III/34422 včetně řešení odvodnění silnic: a) vypracování geodetického zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu opravy vozovky; b) vypracování diagnostického průzkumu mostů a návrh opravy/rekonstrukce mostů ev.č. 34527-2 a ev.č. 34527-4 a návrh opravy mostu ev.č. 34527-3; c) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP; d) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS; e) zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací; f) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh; g) výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595