Vypracování projektové dokumentace II/352 Hrbov průtah

Vysočina 26.01.2024 velka

Popis poptávky

Předmětem projekčních prací je oprava dílčího úseku silnice II/352 v km 13,864 – 14,800, v obci Hrbov, okres Jihlava, Kraj Vysočina. Projekt opravy silnice v průtahu řeší opravu povrchu komunikace, odvodnění komunikace, napojení sjezdů, případné přeložky inženýrských sítí a vybudování opěrné zdi. Předmětem plnění je dále zajištění výkonu autorského dozoru. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595