Vypracování projektové dokumentace na opravu komunikace Horská

Liberecký 12.12.2023 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby (DUSP a DPS) na opravu komunikace v ul. Horská (úsek od křižovatky Jedlová-Horská po křižovatku Horská-Kateřinská). Předmětem opravy bude reprofilace vozovky pro zajištění řádného odvodnění komunikace. V případě, že v rámci projektových prací bude zjištěno, že odvodnění přes stávající propustky je nedostatečné, bude součástí plnění i vyprojektování nových propustků. Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrsko-geologický průzkum a návrh dopravně-inženýrského opatření projednaného s Policií ČR-dopravním inspektorátem a místně příslušným silničním správním úřadem. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595