Výsadba stromů v DPS Sokolnice – II. etapa

Jihomoravský 08.07.2022 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je kompletní dodávka výsadbového materiálu včetně příslušenství dle odborného posudku a materiálu na zajištění závlahy. Projekt je financován z Národního programu Životního prostředí, v rámci výzvy č. 9/2019, prioritní oblasti 5. Životní prostředí ve městech a obcích: 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. Realizace projektu včetně dodávek v rámci tohoto poptávkového řízení podléhá mimo zákonným také požadavkům tohoto dotačního programu. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595