Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské TDS

Ústecký 02.09.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je výkon činnosti TDS po dobu realizace akce v rozsahu přílohy této výzvy (povinnosti TDS), a to od předání staveniště do doby převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a zajištění kolaudačního souhlasu 3. etapy stavby od přísluš-ného stavebního úřadu. Jedná se o výkon TDS v režimu denní dozor; tj. s požadovanou přítomností TDS na stavbě každý den, kdy budou prováděny na stavbě práce. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595