Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO - vybavení laboratoří, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Předmětem veřejné zakázky je vybavení Laboratoře požární prevence a stavebních materiálů zkušebními zařízeními umožňující zkoušet a sledovat, případně přímo stanovovat, třídy reakce na oheň vybraných stavebních materiálů, hmot a elektrických kabelů. Dále je předmětem zakázky vybavení Laboratoře nebezpečných látek zkušebními a měřicími přístroji, které umožní formou laboratorních cvičení posluchače kurzů a studenty školy seznámit s vybranými nebezpečnými vlastnostmi látek případně jejich požárně technickými charakteristikami, včetně způsobu jejich stanovení.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-040238
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany
IČ zadavatele: 64122654
Datum zveřejnění: 13.11.2020
Země: Česká republika
CPV: 38000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595