Vzdělávání zaměstnanců v anglickém jazyce

Královéhradecký 06.12.2021 vetsi

Popis poptávky

Jedná se o rámcové zajištění průběžného vzdělávání zaměstnanců zadavatele v anglickém jazyce v předpokládaném rozsahu do cca 800 hodin ročně. Výuka bude probíhat v pracovních dnech v rozsahu 1 vyučovací hodiny, tj. 60 minut, jednou týdně/pro každou skupinu (i jednotlivce) v prostorách CIRI. V případě protiepidemických opatření je poskytovatel povinen umožnit výuku v požadovaném rozsahu on-line formou. Výuka je koncipována jako individuální a variabilní podle časových potřeb zaměstnanců CIRI. V rámci výuky bude přihlédnuto k individuálním potřebám zaměstnanců (gramatická část, konverzační část, zaměření slovní zásoby, tempo výuky, vhodnost studijních materiálů apod.) Služba musí být poskytována kvalifikovanými lektory (úroveň C1-C2) nebo rodilými mluvčími a s minimálně 3letou praxí lektora v oblasti výuky cizích jazyků. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595