Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II-jazykové vzdělávání

Vysočina mala

Popis poptávky

Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby poskytované za účelem dalšího vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v hospodářské komoře s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Zadavatel předpokládá realizaci vzdělávacích kurzů o počtu maximálně 12 osob a min. 6 osob na jednom kurzu. Celkem se předpokládá zapojení až 800 zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Vysočina. Jde o zaměstnance pracujících, jak v technických oborech, tak i v administrativních pozicích. Rozsah požadovaných vzdělávacích kurzů: Název aktivity Počet dnů kurzu počet hodin/kurz/den Počet vyučovacích hodin celkem Jazykové vzdělávání 1 775 2 3 550 Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci, která je uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2022-030973
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s.
IČ zadavatele: 70843252
Datum zveřejnění: 04.08.2022
Země: Česká republika
CPV: 80000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595