Zajištění cateringu a souvisejících služeb v rámci finančních mechanismů v letech 2023-2026

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění cateringu a souvisejících služeb v rámci cca 60 akcí pořádaných Objednatelem, v rozsahu od několikahodinových akcí pro nízký počet účastníků až po celodenní (příp. dvoudenní) akce pro více účastníků (max. 150 účastníků). Přehled předpokládaného počtu jednotlivých akcí, společně s předpokládaným počtem osob na akcích a s tím související předpokládaný odběr jednotlivých typů občerstvení je uveden v tabulce v odst. 3.5 Zadávací dokumentace. V rámci plnění jednotlivých akcí může být požadován i další mobiliář, jehož přehled je uveden v tabulce v odst. 3.6 Zadávací dokumentace. Zadavatel se zavazuje objednávku dodavateli zaslat vždy nejméně 10 pracovních dní před Termínem konání Akce, resp. u Akcí do 30 účastníků nejméně 5 pracovních dní před Termínem konání Akce.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2022-047319
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Česká republika - Ministerstvo financí
IČ zadavatele: 00006947
Datum zveřejnění: 21.11.2022
Země: Česká republika
CPV: 55520000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595