Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji

Liberecký mala

Popis poptávky

V období ode dne účinnosti smlouvy do konce trvání projektu, tj. max. do 30. 11. 2020 zadavatel požaduje pro vymezenou cílovou skupinu zajištění minimálně 5 160 časových jednotek poskytování sociální služby. Služba bude v daném území poskytnuta minimálně 8 podpořeným osobám služby a minimálně 5 osobám, které využily sociální službu. Popis cílové skupiny uživatelů: osoby s chronickým duševním onemocněním, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. Způsob zajištění služby: služba zajištěna v terénní formě; minimální okamžitá kapacita pro cílovou skupinu 18 - 65 let je 8 uživatelů v jeden okamžik.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-001727
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Liberecký kraj
IČ zadavatele: 70891508
Datum zveřejnění: 20.01.2020
Země: Česká republika
CPV: 85300000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595